European Film College anvender gamification fra eviShine

European Film College anvender gamification fra eviShine

European Film College har tilført deres filmuddannelse et nyt bæredygtigt perspektiv. En adfærdsregulering af elevernes forbrug af energi. Til det bruges gamification fra eviShine, og eleverne er begejstrede.

European Film College (EFC) har tænkt bæredygtigt i mange år. I 2013 fik de installeret et omfattende solcelleanlæg, som gør, at de i dag kan producere 30% af den strøm, de forbruger. De har lavet en lang række bæredygtighedstiltag, herunder styring af ventilation, LED belysning mv. Det har gjort, at de i dag bruger 40% mindre energi end i 2010, og det samtidig med, at de har øget elevantallet med 20%.

Eleverne går på EFC i 8 ½ måned. De bor på højskolen under uddannelsen og finansierer selv 50% af opholdet og undervisningen. For at lære eleverne at tænke bæredygtigt har skolen valgt at installere vand- og varmemålere på værelsesblokkene. På den ene værelsesblok er der installeret målere på hvert enkelt værelse, og på de andre 3 er der installeret fællesmålene.

”Tanken er, at eleverne skal tænke bæredygtigt og nedsætte deres forbrug af varme og varmt vand. Den lavere økonomiske omkostning, som skolen realiserer, giver vi tilbage til eleverne i form af en glad aften” siger økonomichef, Per Nielsen. ”De betaler ikke separat for forbrug i dag, men på denne måde lærer vi dem at tænke på miljøet og tænke bæredygtigt , og det synes jeg passer godt ind i højskoletanken.”

eviShine eksempel hos European Film College

eviShine visualiserer besparelsen realtime

eviShine startede samarbejde med EFC i forbindelse med investeringen i solcelleanlægget, og de installerede målere til måling af performance på solcelleanlægget.

Nu har eviShine udbygget samarbejdet med udvikling af en særlig løsning, hvor der bruges gamification. Elever, lærere og ledelse kan 24/7 følge forbruget af varme og varmt vand på de værelsesblokke, hvor eleverne bor. Har eleverne sparet energi vises det på et dashboard med en glad smiley, og har de brugt mere energi end samme tid sidste år vises det med en sur smiley. ”Det har en adfærdsregulerende effekt på eleverne, og de synes det er sjovt med smiley ordningen.” siger Per Nielsen.

eviShines vision er på sigt at eleverne kæmper om den største besparelse, både bygning mod bygning og værelse mod værelse. Et semester kunne indeholde et budget – en vis sum penge, som eleven har til rådighed til både ophold, drift, el, vand, varme og afgangsfilmopgave. På den måde kan incitamentet for at spare på energien være endnu større.

Tracking af forbrug på alle værelsesblokke

”Det er meningen, at vi til maj, hvor eleverne er færdige med deres forløb skal evaluere bæredygtighedstiltaget. Hvis det viser sig, at den værelsesblok, hvor der er måling på hvert enkelt værelse performer meget bedre end de blokke, hvor der måles samlet på hele blokken vil vi investere i målere på alle værelser” slutter Per Nielsen.