Løsning fra eviShine indgår i Danmarks første reelt energineutrale etageboligbyggeri: BOLIG+

Løsning fra eviShine indgår i Danmarks første reelt energineutrale etageboligbyggeri: BOLIG+

Med boligbebyggelsen BOLIG+ har ejendomsselskabet Realdania By & Byg udviklet et fyrtårnsprojekt inden for energioptimeret etagebyggeri i Danmark. Byggeriet er opført i Søborg og er Danmarks første reelt energineutrale etageboligbyggeri. For at kunne dokumentere viden omkring forbrugsmønstre, opsamles løbende data fra ejendommen og lejlighederne.

Bolig+ Tegning

BOLIG+ blev initieret i forbindelse med EnergyCamp05, hvor en række repræsentanter fra byggesektoren fik 36 timer til at løse opgaven: “Hvordan kan vi udvikle energirigtige boliger til verdens voksende befolkning.” Konklusionen fra gruppen var, at der er store energibesparelsesmuligheder ved nybyggeri i Danmark. Danmark har ligeledes produkter, viden, kompetencer og muligheder for at udnytte og fremme dette potentiale og kan blive et internationalt videnscenter. På baggrund af diskussioner og visioner på EnergyCampen opstod ønsket om at opføre et byggeri, der var reelt energineutralt. Måling og vidensopsamling skulle være en del af projektet.

eviShine laver kompliceret fordelingsregnskab

På byggeriet i Søborg, som består af 10 lejligheder, er der som del af arkitekturen installeret solcelleanlæg på både tag, facade og gavl. eviShine har installeret målere, der måler forbrug af el og varmt/koldt vand i hver enkelt lejlighed. eviShine har ligeledes været rådgivere og udarbejder energi- og fordelingsregnskab.

Det er et meget kompliceret fordelingsregnskab pga. de danske regler om, at strøm fra solcelleanlæg skal afregnes time til time. Det betyder, at el, der genereres, skal forbruges inden for en time. Bliver det ikke det, skal det sælges videre til andre forbrugere til en pris på 0,50 kr pr. kilowatt. Modsat købes strøm, der ikke er genereret af solcelleanlægget, til 2,50 kr. pr. kilowatt. Det betyder, at fordelingsregnskabet skal holde øje med alle disse transaktioner for at kunne give et nøjagtigt billede.

Tanken er, at eviShine systemet skal udbygges, så beboerne motiveres til at bruge solenergi og motiveres til at benchmarke med hinanden om deres energiforbrug og udnyttelse af solenergien.

Jørgen Søndermark, arkitekt hos Realdania By & Byg og projektleder på BOLIG+ fortæller: ” Vi valgte eviShine i sin tid, fordi det var et af to fimaer, som vores ingeniør anbefalede. Det blev eviShine, fordi de kunne levere en løsning, der også visuelt fungerede. Med alle de målere, vi har fået, er det væsentligt, at det også ser ordentligt ud og samtidig er de i stand til at udarbejde det komplicerede fordelingsregnskab.”

BOLIG+ bruger eviShine til at styre deres energiforbrug

Batteri opsamler overskudsenergi fra solcelleanlæg

For at være i stand til at benytte mere af den billige solcellestrøm, har eviShine installeret et Visblue batteri. Batteriet lagrer den strøm der ikke bruges med det samme og har øget mængden af strøm fra eget solcelleanlæg fra 25 til 50%. Hvis det skal højere op, skal der et noget større batteri til, og det vil ikke være rentabelt i forhold til prisen på batteriet.

Varmegenvinding på kloakvand

Der er også etableret en løsning, så der opnås varmegenvinding på forbruget af varmt vand. eviShine har installeret målere, der måler den varmegenvinding, der opnås ved at genbruge varmen fra det vand, der udledes efter f.eks. varme bade. Varmegenvindingen anvendes til opvarmning af det varme vand og har en usædvanlig høj effekt, som gør at investeringen tilbagebetales hurtigt.

Bolig+ detaljer fra facade

Energividen for fremtiden

Med byggeriet i Søborg og den viden, som fordelingsregnskabet giver, ønsker man, at den opsamlede viden bliver del af DGNB systemet. Der er indgået samarbejde med Green Building Councel og i sommeren 2018, når de første to års regnskab foreligger, kan konklusionen fremlægges.

Læs mere om Søborg projektet her: http://www.boligplus.org/

Fotos: Kira Krøis Ursem / Realdania By & Byg
Illustration: Realdania By & Byg