Hold dig opdateret på eviShine!

Tilmeld dig og få de seneste nyheder om eviShine

eviShine udvider samarbejdet med Aarhus Kommune

Aarhus Kommune har udvidet deres aftale med eviShine, så den nu også inkluderer en monitoreringsaftale. På denne måde undgår de, at driftsforstyrrelser og fejl ikke går usete hen. Samtidig frigiver det også mere tid, så de kan bruge energi og kræfter på andre opgaver.

Læs mere

eviShine monitoreringsaftale – en god forretning

Aarhus Kommune har valgt at udvide samarbejdet med eviShine til nu også at omfatte monitorering af alle kommunens solcelleanlæg. Med etablering af energiledelse i Aarhus kommune, er det vigtigt at energidata indsamles og registreres korrekt, og alle anlæg performer optimalt – herunder kommunens solcelleanlæg. Det sikres med den nye aftale, hvor eviShine 24 timer i døgnet holder øje med produktionen, fejlfinder ved uregelmæssigheder og varetager bestilling af reparatør, hvis der er behov for det.

Pierre Lecuelle, som er ingeniør i Ejendomme, Teknik og Miljø i Aarhus Kommune udtaler: ”Tilbage i 2013 besluttede kommunen, at der skulle reduceres 25% på energiforbruget. Ud over energioptimering af alle bygninger afstedkom det etablering af 20 solcelleanlæg, som nu er øget til 65. eviShine var den eneste leverandør, der levede op til det lovede og visualiserede produktionen og tog hånd om driften. Derudover har samarbejdet været rigtig godt. Derfor var det naturligt at vælge dem til en overvågnings- og monitoreringsaftale på alle kommunens solcelleanlæg.”

eviShine-app på telefon og tablet

eviShine – overblik i realtid

eviShine Energi Management System giver i realtid det fulde overblik over Aarhus Kommunes solcelleproduktion. Det er afgørende, at anlæggene præsterer, som de skal for at bidrage til Aarhus Kommunes klimamål om at være energineutral i 2030. Solcelleproduktionen leverer pt. strøm til det, der svarer til 400 husstande, og hvis nogle af anlæggene sætter ud, kan det koste dyrt.

Driftssikring fra eviShine

eviShine sikrer driften med en overvågnings- og monitoreringsaftale. Produktionstal trackes  og solcelleanlæggenes performance på skoler, institutioner og plejehjem mv. overvåges. Evt. defekte paneler og invertere udskiftes og uregelmæssigheder i systemet korrigeres løbende via samarbejde med kommunens el-leverandører.

Løsning fra eviShine indgår i Danmarks første reelt energineutrale etageboligbyggeri: BOLIG+

Med boligbebyggelsen BOLIG+ har ejendomsselskabet Realdania By & Byg udviklet et fyrtårnsprojekt inden for energioptimeret etagebyggeri i Danmark. Byggeriet er opført i Søborg og er Danmarks første reelt energineutrale etageboligbyggeri. For at kunne dokumentere viden omkring forbrugsmønstre, opsamles løbende data fra ejendommen og lejlighederne.

Læs mere
Bolig+ Tegning

BOLIG+ blev initieret i forbindelse med EnergyCamp05, hvor en række repræsentanter fra byggesektoren fik 36 timer til at løse opgaven: “Hvordan kan vi udvikle energirigtige boliger til verdens voksende befolkning.” Konklusionen fra gruppen var, at der er store energibesparelsesmuligheder ved nybyggeri i Danmark. Danmark har ligeledes produkter, viden, kompetencer og muligheder for at udnytte og fremme dette potentiale og kan blive et internationalt videnscenter. På baggrund af diskussioner og visioner på EnergyCampen opstod ønsket om at opføre et byggeri, der var reelt energineutralt. Måling og vidensopsamling skulle være en del af projektet.

eviShine laver kompliceret fordelingsregnskab

På byggeriet i Søborg, som består af 10 lejligheder, er der som del af arkitekturen installeret solcelleanlæg på både tag, facade og gavl. eviShine har installeret målere, der måler forbrug af el og varmt/koldt vand i hver enkelt lejlighed. eviShine har ligeledes været rådgivere og udarbejder energi- og fordelingsregnskab.

Det er et meget kompliceret fordelingsregnskab pga. de danske regler om, at strøm fra solcelleanlæg skal afregnes time til time. Det betyder, at el, der genereres, skal forbruges inden for en time. Bliver det ikke det, skal det sælges videre til andre forbrugere til en pris på 0,50 kr pr. kilowatt. Modsat købes strøm, der ikke er genereret af solcelleanlægget, til 2,50 kr. pr. kilowatt. Det betyder, at fordelingsregnskabet skal holde øje med alle disse transaktioner for at kunne give et nøjagtigt billede.

Tanken er, at eviShine systemet skal udbygges, så beboerne motiveres til at bruge solenergi og motiveres til at benchmarke med hinanden om deres energiforbrug og udnyttelse af solenergien.

Jørgen Søndermark, arkitekt hos Realdania By & Byg og projektleder på BOLIG+ fortæller: ” Vi valgte eviShine i sin tid, fordi det var et af to fimaer, som vores ingeniør anbefalede. Det blev eviShine, fordi de kunne levere en løsning, der også visuelt fungerede. Med alle de målere, vi har fået, er det væsentligt, at det også ser ordentligt ud og samtidig er de i stand til at udarbejde det komplicerede fordelingsregnskab.”

BOLIG+ bruger eviShine til at styre deres energiforbrug

Batteri opsamler overskudsenergi fra solcelleanlæg

For at være i stand til at benytte mere af den billige solcellestrøm, har eviShine installeret et Visblue batteri. Batteriet lagrer den strøm der ikke bruges med det samme og har øget mængden af strøm fra eget solcelleanlæg fra 25 til 50%. Hvis det skal højere op, skal der et noget større batteri til, og det vil ikke være rentabelt i forhold til prisen på batteriet.

Varmegenvinding på kloakvand

Der er også etableret en løsning, så der opnås varmegenvinding på forbruget af varmt vand. eviShine har installeret målere, der måler den varmegenvinding, der opnås ved at genbruge varmen fra det vand, der udledes efter f.eks. varme bade. Varmegenvindingen anvendes til opvarmning af det varme vand og har en usædvanlig høj effekt, som gør at investeringen tilbagebetales hurtigt.

Bolig+ detaljer fra facade

Energividen for fremtiden

Med byggeriet i Søborg og den viden, som fordelingsregnskabet giver, ønsker man, at den opsamlede viden bliver del af DGNB systemet. Der er indgået samarbejde med Green Building Councel og i sommeren 2018, når de første to års regnskab foreligger, kan konklusionen fremlægges.

Læs mere om Søborg projektet her: http://www.boligplus.org/

Fotos: Kira Krøis Ursem / Realdania By & Byg
Illustration: Realdania By & Byg

European Film College anvender gamification fra eviShine

European Film College har tilført deres filmuddannelse et nyt bæredygtigt perspektiv. En adfærdsregulering af elevernes forbrug af energi. Til det bruges gamification fra eviShine, og eleverne er begejstrede.

Læs mere

European Film College (EFC) har tænkt bæredygtigt i mange år. I 2013 fik de installeret et omfattende solcelleanlæg, som gør, at de i dag kan producere 30% af den strøm, de forbruger. De har lavet en lang række bæredygtighedstiltag, herunder styring af ventilation, LED belysning mv. Det har gjort, at de i dag bruger 40% mindre energi end i 2010, og det samtidig med, at de har øget elevantallet med 20%.

Eleverne går på EFC i 8 ½ måned. De bor på højskolen under uddannelsen og finansierer selv 50% af opholdet og undervisningen. For at lære eleverne at tænke bæredygtigt har skolen valgt at installere vand- og varmemålere på værelsesblokkene. På den ene værelsesblok er der installeret målere på hvert enkelt værelse, og på de andre 3 er der installeret fællesmålene.

”Tanken er, at eleverne skal tænke bæredygtigt og nedsætte deres forbrug af varme og varmt vand. Den lavere økonomiske omkostning, som skolen realiserer, giver vi tilbage til eleverne i form af en glad aften” siger økonomichef, Per Nielsen. ”De betaler ikke separat for forbrug i dag, men på denne måde lærer vi dem at tænke på miljøet og tænke bæredygtigt , og det synes jeg passer godt ind i højskoletanken.”

eviShine eksempel hos European Film College

eviShine visualiserer besparelsen realtime

eviShine startede samarbejde med EFC i forbindelse med investeringen i solcelleanlægget, og de installerede målere til måling af performance på solcelleanlægget.

Nu har eviShine udbygget samarbejdet med udvikling af en særlig løsning, hvor der bruges gamification. Elever, lærere og ledelse kan 24/7 følge forbruget af varme og varmt vand på de værelsesblokke, hvor eleverne bor. Har eleverne sparet energi vises det på et dashboard med en glad smiley, og har de brugt mere energi end samme tid sidste år vises det med en sur smiley. ”Det har en adfærdsregulerende effekt på eleverne, og de synes det er sjovt med smiley ordningen.” siger Per Nielsen.

eviShines vision er på sigt at eleverne kæmper om den største besparelse, både bygning mod bygning og værelse mod værelse. Et semester kunne indeholde et budget – en vis sum penge, som eleven har til rådighed til både ophold, drift, el, vand, varme og afgangsfilmopgave. På den måde kan incitamentet for at spare på energien være endnu større.

Tracking af forbrug på alle værelsesblokke

”Det er meningen, at vi til maj, hvor eleverne er færdige med deres forløb skal evaluere bæredygtighedstiltaget. Hvis det viser sig, at den værelsesblok, hvor der er måling på hvert enkelt værelse performer meget bedre end de blokke, hvor der måles samlet på hele blokken vil vi investere i målere på alle værelser” slutter Per Nielsen.

eviShine visualiserer grøn energi og CO2 reduktion i Assens Kommune

Assens Kommune er langt fremme med grøn energi. Med 33 solcelleanlæg, som svarer til halvanden fodholdbane producerer kommunen selv 15% af det årlige strømforbrug på kommunens bygninger. eviShine visualiserer CO2 reduktionen, den grønne energi og forbrug af vand og varme.

Læs mere

eviShine system giver overblik

Assens Kommune holder via et eviShine system øje med energiforbruget. I realtime data kan kommunen 24/7 følge den strøm, der produceres på kommunens 33 solcelleanlæg og forbruget af strøm, vand og varme.

Torben With Lohmann, energikonsulent ved Assens Kommune fortæller: ”eviShine systemet giver et godt overblik og er enkelt og overskueligt at bruge. Vi bruger det primært til at se, om solcellerne og varmepumperne kører, og om der er et overforbrug af energi på en bygning. På sigt vil vi benchmarke imellem skolerne og institutionerne.”

Assens Kommunes eviShine-system vist på laptop

Nem indberetning til Energitilsynet

Torben With Lohmann fortsætter: ”Vi sparer en del tid på vores årlige indberetning til Energitilsynet med eviShine. Før skulle vi aflæse hver inverter på de fysiske lokationer, men nu kan vi trække alle data ud af systemet. Vores grønne regnskab er også blevet nemmere med de data, vi kan trække ud af systemet.”

Forbrug visualiseres for borgere, elever og ansatte

Det er nyt, at Assens Kommune har fået alle solcelleanlæg koblet på eviShine systemet, men nogle af kommunens skoler anvender allerede systemet i undervisningen, og visualiseringer af forbrug hænger på store skærme på flere af byens skoler. Det er ligeledes meningen, at skærmene på Borgerservice skal have eviShine systemet, så byens borgere kan følge med i forbrug og produktion af grøn energi.

eviShine er uafhængig af inverterproducenter og samler alle data uanset leverandør i én app. Det giver dig frihed til altid at vælge det bedste tilbud – ved etablering af nye anlæg – eller ved udskiftning af invertere.

Med eviShine opnår du altså maksimalt udbytte fra alle dine invertere – og alle dine solcelleanlæg. 

Kontakt os hvis du vil have tryghed for produktionen