Hold dig opdateret på eviShine!

Tilmeld dig og få de seneste nyheder om eviShine

BOLIG+ bruger eviShine til at styre deres energiforbrug

Boligforeninger

eviShine Energy Management System visualiserer et samlet overblik over energidata. Det gælder forbruget af el, vand, varme, gas og producerende energiformer som solcelleenergi og vindenergi.

Systemet er leverandøruafhængigt og kan læse data fra alle leverandører og alle invertere og målere og samle det i ét system. Systemet aflæser data automatisk ned til hvert 5. sekund. Det giver boligforeningerne store fordele og besparelser at en varmemester ikke skal ud fysisk og aflæse på de enkelte lokationer.

Fordelingsregnskaber til afregning af de enkelte lejligheder kan ligeledes genereres af systemet.

Benchmarking

Systemet kan opsamle data fra en boligblok, en karré af boliger og fra boliger over hele landet, og det giver mulighed for benchmarking af produktion og forbrug.

Samlet system til vand, varme og strøm

Har boligforeningerne solcelleanlæg installeret kan systemet samle data fra disse sammen med data om varme- og vandforbrug og samle det i ét system. Det giver overblik og samtidig mulighed for optimering af strømforbruget.

Besparelse på driften

Med eviShine Energy Management System adviseres kunden, hvis der er målere eller invertere, der ikke leverer data og på den måde kan der hurtigt tages action på fejl og spares omkostninger, eller hindre produktionstab.

Egen hjemmeside

Med et eviShine Energy Management System får boligforeninger deres egen hjemmeside med energidata visualiseret på den måde, som ønskes. Siden er specialtilrettet, og kan vise hver enhed og et samlet overblik på de enheder, skærme, og App´s der ønskes 24/7.

Vi tilbyder:

 • Energiregistrering
 • Solcelle registrering
 • Monitorering/alarmer
 • Installation, integration og projektledelse
 • Service & support under hele processen
 • Drifts- og monitoreringsaftaler
 • Dataopsamling i realtid
 • Eksport af data/Integration til 3. part systemer
 • Fordelingsregnskaber
 • Kundetilpasset visualisering på forskellige medier såsom web/intranet, app, infoskærme, iPad/tablet.

Fordele:

 • Realtidsdata
 • Automatisk aflæsning
 • Fordelingsregnskaber
 • Lavere vedligeholdelsesomkostninger
 • Lavere drifts- og licensomkostninger
 • Leverandør- og enhedsuafhængig – eviShine indsamler og formidler data fra alle typer enheder
Assens Rådhus set fra oven

Kommuner

eviShine Energy Management System viser alle energidata i ét system og visualiserer et samlet overblik. Det gælder forbruget af el, vand, varme, gas og producerende energiformer som solcelleenergi og vindenergi.

Systemet er leverandøruafhængigt og kan læse data fra alle leverandører og alle invertere/målere. Systemet aflæser automatisk data ned til hvert 5. sekund. Det giver store fordele i forhold til kontrol af omkostninger og forbrug.

Monitorering af solcelleanlæg

Systemet kan opsamle data fra kommunens solcelleanlæg både i forhold til produktion af strøm og forbrug af strøm. Det giver mulighed for benchmarking imellem solcelleanlæggene og kontrol af om anlæggene producerer det lovede iflg. produktionsgarantierne.

eviShine tilbyder en monitoreringsaftale, hvor vi holder øje med solcelleanlæggenes produktion 24/7. Opstår der fejl diagnostiserer eviShine hurtigt fejlen og kommunens samarbejspartner eller medarbejder kontaktes for udbedring. Det sikrer en høj oppetid og en god økonomi.

Benchmarking på energiforbrug

Med eviShines Energy Management System kan der nemt benchmarkes imellem kommunens institutioner, skoler og bygninger. Systemet giver overblik og gør det muligt at lave sammenligninger, der kan føre til mere effektiv drift og besparelser.

Egen hjemmeside

eviShine Energy Management System visualiseres på egen hjemmeside. Siden er specialtilrettet og energidata vises på den måde, som det ønskes. Den kan vise hver enhed, hver bygning, hver installation samt et samlet overblik. Systemet vises på infoskærme, på computere og i egen App.

Vi tilbyder:

 • Energiregistrering
 • Solcelle registrering
 • Monitorering/alarmer
 • Installation, integration og projektledelse
 • Service & support under hele processen
 • Drifts- og monitoreringsaftaler
 • Dataopsamling i realtid
 • Eksport af data/Integration til 3. part systemer
 • Fordelingsregnskaber
 • Kundetilpasset visualisering på forskellige medier såsom web/intranet, app, infoskærme, iPad/tablet.

Fordele:

 • Realtidsdata
 • Automatisk aflæsning af målere og invertere
 • Lavere vedligeholdelsesomkostninger
 • Lavere drifts- og licensomkostninger
 • Leverandør- og enhedsuafhængig – eviShine læser alle data

 

 

Computer med Hundslund Skoles eviShine-løsning

Skoler

eviShine Energy Management System visualiserer et samlet overblik over energidata.

Systemet er leverandøruafhængigt og kan læse data fra alle leverandører og alle invertere og målere og samle det i ét system.

Overforbrug af energi vises

For skoler betyder det, at både ledelse og elever (hvis det ønskes) kan følge med i, hvor meget energi, der bruges. Med en monitoreringsaftale kan eviShine hjælpe med hurtigt at opdage, og stoppe, uønsket overforbrug.

Adfærdsændring på skolerne

Med visualisering af indhentede data kan eviShine Energy Management System
bruges til adfærdsændrende tiltag på skolerne.

Systemet kan suppleres med undervisningsmoduler, hvor lærerne får mulighed for at arbejde med energi og energiforbrug på en anderledes måde. Modulerne opsættes i forhold til elevniveau. Med eviShine bringes nye vinkler og nye undervisningsformer ind på skolerne, som lærer eleverne om energiforbrug, og involverer dem aktivt i processen.

Bedre indeklima på skolerne

eviShine Energy Management System er med til at skabe et bedre indeklima på skolerne med fokus på CO2 og energiforbrug.

Ved at synliggøre CO2 besparelsen og påvirkningen af CO2 understøtter det en miljørigtig adfærd og kan give miljøbevidste forbrugere i fremtiden.

Vi tilbyder

 • Energiregistrering
 • Solcelle registrering
 • Monitorering/alarmer
 • Installation, integration og projektledelse
 • Service & support under hele processen
 • Drifts- og monitoreringsaftale
 • Dataopsamling
 • Eksport af data/Integration til 3. parts systemer
 • Fordelingsregnskaber
 • Kundetilpasset visualisering på forskellige medier såsom web/intranet, app, infoskærme, iPad/tablet.

Fordele:

 • Realtidsdata
 • Automatisk aflæsning
 • Lavere vedligeholdelsesomkostninger
 • Lavere drifts- og licensomkostninger
 • Leverandør- og enhedsuafhængig – eviShine læser alle data
Computer på kontor med eviShine-brugerflade

Erhverv

eviShine Energy Management System visualiserer et samlet overblik over virksomhedens energidata. Det gælder både forbruget af vand, varme, gas og producerende energiformer som solcelleenergi og vindenergi.

Systemet aflæser automatisk data hvert 5. sekund og holder virksomheden opdateret med forbrug af vand, varme og evt. produktion af strøm via solcelleinstallation.

Systemet er leverandøruafhængigt og kan læse data fra alle leverandører og alle invertere og målere. Dataene samles i ét system og giver et totalt overblik over virksomhedens energiforbrug.

Besparelse på driften

eviShine Energy Management System kan fortælle, hvis der er målere eller invertere, der ikke leverer data og på den måde kan der hurtigt tages action på fejl og spares omkostninger.

Energiomkostninger på produkter

eviShine Energy Management System kan ligeledes opsættes, så det leverer data, der kan opsamle energiomkostninger på produkter. På den måde kan virksomhederne medtage denne omkostning i deres kalkulationer og optimere i forhold til energitunge produktioner.

Egen hjemmeside

Med et eviShine Energy Management System får virksomheden sin egen hjemmeside med energidata visualiseret på den måde, som ønskes. Siden er specialdesignet, og kan vise CO2 belastning, produktion af strøm på solcelleanlæg, energibelastning på produktionslinjer mv. Derforuden omfatter systemet en app, der gør det nemt at følge dataene 24/7.

Vi tilbyder:

 • Energiregistrering
 • Solcelle registrering
 • Monitorering/alarmer
 • Installation, integration og projektledelse
 • Service & support under hele processen
 • Drifts- og monitoreringsaftaler
 • Dataopsamling i realtid
 • Eksport af data/Integration til 3. part systemer
 • Fordelingsregnskaber
 • Kundetilpasset visualisering på forskellige medier såsom web/intranet, app, infoskærme, iPad/tablet.

Fordele:

 • Realtidsdata
 • Automatisk aflæsning
 • Lavere vedligeholdelsesomkostninger
 • Lavere drifts- og licensomkostninger
 • Leverandør- og enhedsuafhængig – eviShine indsamler og formidler data fra alle typer enheder
Solcelleanlæg på grøn mark

Solcelleanlæg

eviShine Energy Management System visualiserer et samlet overblik over produktion- og forbrug af strøm.

Systemet aflæser automatisk data hvert 5. sekund. Det er leverandøruafhængigt og kan læse data fra alle solcelleinstallationer og alle invertere og målere. Der installeres eviShine convertere, der leverer data til systemet.

Benchmarking

Der kan således laves indbyrdes sammenligninger på solcelleanlæg, og der kan benchmarkes med andre eviShine kunder.

Ofte stiller leverandører af solcelleinstallationer en produktionsgaranti i forhold til x produceret strøm. Med et eviShine Energy Management System kan det kontrolleres, om installationen performer som den skal.

Egen hjemmeside

Med et eviShine Energy Management System får virksomheden sin egen hjemmeside med solcelledata visualiseret på den måde, som ønskes på de antal skærme, der ønskes. Siden er specialdesignet, og kan vise CO2 belastning, produktion af strøm mv. Derforuden omfatter systemet en app, der gør det nemt at følge dataene 24/7.

Vi tilbyder:

 • Energiregistrering
 • Solcelle registrering
 • Monitorering/alarmer
 • Installation, integration og projektledelse
 • Service & support under hele processen
 • Drifts- og monitoreringsaftaler
 • Dataopsamling i realtid
 • Eksport af data/Integration til 3. part systemer
 • Fordelingsregnskaber
 • Kundetilpasset visualisering på forskellige medier såsom web/intranet, app, infoskærme, iPad/tablet.

Fordele:

 • Realtidsdata
 • Automatisk aflæsning
 • Benchmarking
 • Lavere vedligeholdelsesomkostninger
 • Lavere drifts- og licensomkostninger
 • Leverandør- og enhedsuafhængig – eviShine indsamler og formidler data fra alle typer enheder

I forbindelse med installation af eviShine Energy Management System tilbyder vi at styre projektet fra A til Z. Vi har mere end 10 års erfaring med opsætning af måleudstyr til visning af de ønskede produktions- og forbrugsdata.

Ønsker du at vide mere?