Hold dig opdateret på eviShine!

Tilmeld dig og få de seneste nyheder om eviShine

BOLIG+ bruger eviShine til at styre deres energiforbrug

Boligforeninger

Den samlede boligmasse er ansvarlig for 40 pct. af Co2 udledningen i Danmark – og de almene boliger udgør i dag 20 pct. heraf. Derfor er energirenoveringer i den almene sektor et vigtigt indsatsområde for at mindske klimaaftrykket og reducere Co2 udledning. 

I forbindelse med nybygning og større renoveringer investerer boligforeninger ofte i solcelleanlæg. Uanset om årsagen er relateret til energirammen, økonomi eller klima skal udbyttet være bedst muligt.

 eviShine sikrer for adskillige boligforeninger både maksimale økonomiske og klimamæssige gevinster fra investeringen i solcelleanlæg. 

Vi understøtter almene boligforeningers arbejde med effektiviseringer og klimamål:

 • Du opnår altid bedst mulige (afledte) klimagevinst fra anlæggene
 • Du har tryghed for produktion og har altid data lige ved hånden 
 • Ingen ressourcekrævende inspektioner – til dine geografisk spredte anlæg 
 • Overførsel af data direkte til der hvor det har relevans for dig; økonomi, budgettering og klimaregnskaber / planlægning herunder energistyringsværktøjer
 • Formidling til beboere, bestyrelse og administrationen om solcelleanlæggenes produktionen samt værdien og effekten heraf. Denne formidling kan visualiseres på hjemmesiden eller på skærme i fællesområder

Med vores eviShine converter er du frit stillet ift. at vælge det bedste udbud / tilbud i forbindelse med helhedsplaner, energioptimeringsprojekter m.fl., samtidig med at produktionsdata fra alle dine invertere altid er samlet og lettilgængelige i vores eviShine app uanset geografisk spredning. 

Cases:

 • Løsning fra eviShine indgår i Danmarks første reelt energineutrale etageboligbyggeri: BOLIG+
Assens Rådhus set fra oven

Kommuner, regioner og staten

Klimaloven blev vedtaget i 2020 og bekendtgør, at Danmark frem mod 2030 skal reducere udledningen af Co2e med 70 % ift. 1990. Kommuner og regioner udvikler ambitiøse klimahandlingsplaner under DK2020 med mål om klimaneutralitet senest i 2050. 

Målet om klimaneutralitet understøtter eviShine i samarbejde med statslige organisationer, kommuner og regioner ved at sikre maksimal klimaeffekt fra deres investeringer i solcelleanlæg. 

 • Du sikres maksimal produktion og dermed bedst mulig udbytte fra solcelleanlæggene ved brug af vores unikke benchmarking algoritme. Det betyder at kapaciteten på alle kommunerners og regionernes anlæg udnyttes fuldt ud 
 • Du får alle dine produktions- og forbrugsdata samlet et sted, hvilket sparer både tid og ressourcer hvis dine solcelleanlæg ligger geografisk spredt 
 • Du sikres mest mulig oppetid. Vores support alarmeres ved produktionsfald og initierer udbedring. I 50 % af tilfældene kan fejlen udbedres med fjernsupport til din lokale serviceleder. Det er både sparer på dine ressourcer og maksimerer produktionen 

Cases

 • eviShine udvider samarbejdet med Aarhus Kommune 
 • eviShine visualiserer grøn energi og CO2 reduktion i Assens Kommune

 

 

 

Computer med Hundslund Skoles eviShine-løsning

Skoler

Klima og vedvarende energi er i højsædet, og her er undervisningsområdet ingen undtagelse. I mange skoler og gymnasier anvender de data fra deres solceller i undervisningen. 

Til det formål har vi udarbejdet undervisningssider med detaljeret info om anlæg, produktion og klimaeffekt.

Du har mulighed for at få dine egne webbaserede undervisningssider udviklet, som kan tilpasses efter fag og klassetrin. Undervisningsmaterialet kan anvendes i flere fag – som samfundsfag, innovation, fysik og matematik.

Med vores undervisningssider kan du synliggøre Co2 besparelser og -effekter. Du kan anvende indholdet til at lære eleverne om eks. klimaplaner og klimaregnskaber.

 • Du kan med fordel kombinere undervisningssiderne med en Performance Pakke fra eviShine. Herved undgår du, at du har planlagt undervisning med realtidsdata og erfarer for sent, at der er opstået en fejl på solcelleanlæggene og dermed ingen realtidsdata tilgængelige.

Computer på kontor med eviShine-brugerflade

Erhverv

I dag er (primært) de største virksomheder underlagt krav om udarbejdelse af klimaregnskab. Imidlertid vil krav til klimaregnskab indirekte påvirke mindre virksomheder, da deres Co2e aftryk indgår i de større virksomheders klimaregnskab. 

Det betyder, at det også i denne relation er vigtigt for SMV’er at minimere deres Co2 aftryk.

Som kunde hos eviShine understøtter vi dig i indfrielsen af dine klimamål. Med vores unikke benchmarking algoritme og fjernsupport er du sikret minimal nedetid og dermed kontinuerlig maksimal produktion og afledt klimagevinst.

Du kan endvidere opnå

 • Optimering af dit klimaregnskab og handlingsplan på el-området ved analyse af dit samlede forbrug og forbrug 
 • Værdier fra solcelleanlæggene overført direkte til brug i dit klimaregnskab og klimahandlingsplan 
 • Klimakommunikation overfor kunder, arbejdstagere, investorer m.m. Du kan få visualiseret dine klimagevinster fra solcelleanlæggene sammen med dine klimaplaner på storskærm eller få disse indlejret på din firmaside. 

Med kontinuerlig maksimering af egen el-produktion, en detaljeret forbrugsanalyse og plan for udnyttelse af potentialet sikrer du maksimalt økonomiske og klimamæssige gevinster fra jeres investeringer i solcelleanlæg. 

Cases:

 • European Film College anvender gamification fra eviShine

Ønsker du at vide mere?